Chương trình giảng dạy, đai đẳng

Môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu
Võ sư Hà Châu
Người ngoài hành tinh - Hà Châu

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐAI ĐEN

( Theo quy định bản môn )

A. Phần căn bản: 02 tháng

Tam Tấn  Tứ cước Ngũ quyền Song luyện I
– Bộ thượng tấn

– Bộ trung tấn

– Bộ hạ tấn

– Bộ tiền cước

– Bộ hậu cước

– Bộ hoành cước

– Bộ phi cước

 

– Bộ thủ chỉ

– Bộ thôi sơn

– Bộ cương đao

– Bộ hùng chưởng

– Bộ phượng dực

(Bài Choóng tay)

 

01 tuần 01 tuần 02 tuần 04 tuần
Học xong phần căn bản môn sinh qua phần thi sát hạch. Nếu đủ điều kiện được đeo đai đen và chuyển học phần tiếp theo.


Môn sinh làm lễ nhập môn:

– Học nghi lễ ( Bái tổ, bái sư, bái đồng môn)

– Học môn quy (10 điều)

– Học lịch sử môn phái:

+ Giới thiệu nguồn gốc: Nam Thiếu Lâm ( Phúc Kiến, Hồ Nam, Trung Hoa -Sư tổ Chí Thiện thiền sư); Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền (Quảng Đông Trung Hoa -Sư tổ Hồng Hy Quan).

+ Giới thiệu về Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu: Trưởng môn, phó trưởng môn, các đệ tử nhập thất, đội ngũ huấn luyện viên. Các chi nhánh Thiếu lâm Hồng Gia trong và ngoài nước.

B. Quyền pháp ( 10 tháng )

Thập Tự Quyền I Thập Tự Quyền II Thập Tự Quyền III
02 tháng 03 tháng 03 tháng


C. Phân thế ứng dụng
( 02 tháng )

– Phân thế 01 bài Thập Tự Quyền I

– Học 5 thế đối kháng  ( 02 thế chống đòn đấm, 02 thế chống đòn đá, 01 thế tấn công)

– Học cầm nã thủ cơ bản (tháo gỡ khi bị nắm, giữ)

Ghi chú:

– Trong quá trình luyện tập, võ sinh được chọn học thêm 01 bài quyền và 01 bài binh khí quy định của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam.

– Các võ sinh đủ điều kiện về chuyên môn, độ tuổi được tạo điều kiện thi đai đẳng cấp Quốc Gia:

Đẳng I : 16 tuổi     Đẳng II : 18 tuổi      Đẳng III: 20 tuổi