Võ đường Phạm Hồng Duy – Ninh Bình

VÕ ĐƯỜNG PHẠM HỒNG DUY – NINH BÌNH

THIẾU LÂM HỒNG GIA HÀ CHÂU

Võ sư Phạm Hồng Duy (đệ tử đời thứ 3) môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu là môn đồ của võ sư Hồ Văn Lý (Hà Lý), một trong số ít những môn đồ kề cận của cố Đại lực sỹ – Đại võ sư Quốc tế Hà Châu.

Ngày 29/10/2023 Võ sư Phạm Hồng Duy đã chính thức khai trương võ đường tại Kim Sơn, Phát Diệm nhằm góp phần truyền dạy, gìn giữ và quảng bá các kỹ thuật, tinh hoa của môn phái, đóng góp cho sự phát triển của phong trào thể dục thể thao địa phương cũng như võ cổ truyền Việt Nam.

Một số hình ảnh lễ khai trương Võ đường Phạm Hồng Duy – Ninh Bình

CÁC NỘI DUNG GIẢNG DẠY:

  • Quyền thuật và binh khí bản môn tại Ninh Bình
  • Các kỹ thuật đối kháng tại Ninh Bình
  • Các kỹ thuật tự vệ tại Ninh Bình

Võ sư Phạm Hồng Duy

Địa chỉ: Xóm 9 xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0968279289

Website môn phái: thieulamhonggia.com