Võ đường Hà Lý

VÕ ĐƯỜNG HÀ LÝ

Võ sư Hồ Văn Lý là một trong những học trò kề cận của Cố Đại lực sỹ – Đại võ sư Quốc tế Hà Châu.  May mắn lĩnh hội được nhiều tinh hoa từ sư phụ, trải qua nhiều năm luyện tập và muôn vàn khó khăn, ông vẫn giữ được nhiệt huyết lưu truyền và phát triển những tinh hoa môn phái, đóng góp cho sự phát triển của võ cổ truyền

CÁC NỘI DUNG TRUYỀN DẠY:

  • Quyền và binh khí bản môn tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Các kỹ thuật tự vệ, đối khàng tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Nội công, ngạnh công tại thành phố Hồ Chí Minh

Võ sư Hồ Văn Lý

Địa chỉ:

Đt: 0385682679