Hệ thống các bài quyền

Môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bài quyền cơ bản

 1. Bộ tấn cơ bản (thượng, trung, hạ)
 2. Bài tọa tấn
 3. Tọa tấn bái bái sư môn 2
 4. Bộ quyền
 5. Bộ cước (thượng, trung, hạ)
 6. Choóng

Bài quyền sơ đẳng

 1. Thập tự quyền I
 2. Thập tự quyền II
 3. Thập tự quyền III
 4. Thạch sơn long
 5. Khai sơn 1

Bài quyền trung đẳng

 1. Thập hình quyền
 2. Ngũ hình quyền
 3. Mai hoa quyền

Bài quyền cao đẳng

 1. Quái phu quyền
 2. Bát quái long hổ quyền
 3. Hổ Hạc song hình quyền

Bài quyền cao cấp

 1. Phá sơn quyền
 2. Tam tọa sơn