Hệ thống các bài binh khí

Môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu
Ảnh minh họa

Binh khí dài

 1. Chĩa ba
 2. Thương
 3. Chấp kích bát ba
 4. Sa đao
 5. Siêu đao
 6. Tề mi côn
 7. Trường côn
 8. Cửu tiết tiên

Binh khí ngắn

 1. Đoản côn
 2. Tonfa
 3. Ghế ngựa
 4. Song tô
 5. Song câu
 6. Liễu diệp đao
 7. Nhạn linh đao
 8. Đơn kiếm
 9. Song kiếm
 10. Lăn khiên